لوگوی بارگذاری

مسکن مهر بشری کرمان

اطلاعات پروژه
  • تاریخ ساخت: 1391
  • مکان: کرمان
  • سرمایه گذاری: 1100 واحد
  • دسته بندی: متال فوم
جزئیات پروژه

طراحی و اجرای دیوار های متال فوم  توسط آریا سازه مهر مالک برند متال فوم

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

طراحی و اجرای دیوار های متال فوم  توسط آریا سازه مهر مالک برند متال فوم

کلیدواژه خود را وارد کنید