لوگوی بارگذاری

نحوه اجرا متال فوم

نحوه اجرا متال فوم

اجرای دیوارهای جانبی و داخلی بر پایه ایجاد یک شبکه قاب مهاربندی شده فلزی است که در بین ستونهای فلزی یا بتونی و یا بر اساس نقشه های معماری در فضای داخلی ساختمان صورت می پذیرد. به نحوی که در این قاب فلزی با استفاده از اتصالات میخی، پروفیل سبک U شکل رانر به کف، سقف و ستونهای کناری متصل می گردد. در مرحله بعد اتصالات پروفیل U شکل اِستاد در فواصل مشخص بر اساس نیاز فضای معماری و بدون محدودیت ابعادی تعبیه می گردد. سپس براساس شاپ تهیه شده از فضای معماری، عناصر مربوط به دیوارها، بازشوها و فریمهای مربوطه، توزیع و در محل خود به سازه قاب فلزی متصل می شوند. در مرحله آخر متال فوم در فضای مذکور جاگذاری شده و عملیات شات کریت در دوطرف دیوار انجام می گیرد. اجرای سریع و بدون خطای کار، شاقولی دیوارها در حین اجرا، بکارگیری نیروی انسانی کمتر و عدم نیاز به مهار بندی از جمله داربست از مزایای اصلی این شیوه می باشد.

کلیدواژه خود را وارد کنید